top of page

Välkommen att anmäla Ditt intresse för bostad!

Fyll i din intresseanmälan och klicka på Skicka!

Vi återkommer längre fram med in-formation om vilka handlingar och uppgifter som du skall skicka in för att godkännas som hyresgäst.

 

För att ha möjlighet att ge dig ett första besked om möjlighet att skriva kontrakt ber vi dig att ange personnummer på den eller de personer som skall stå på kontraktet. Vi tar då en upplysning på den/de personerna. Den uppgiften raderas därefter i våra register.

Du kommer senare att få mer information om vilka krav som du behöver uppfylla för att godkännas som hyresgäst. 

Vi arbetar för att Alla boende i huset skall trivas och ha en trevlig social miljö, och inte minst ett hållbart och miljövänligt boende. T ex har vi installerat solceller på taket och det är ett rökfritt boende. 

Det här är några saker du bör känna till:

  • Vi förbehåller oss alltid rätten att välja hyresgäst.

  • Vi tar alltid en kreditupplysning innan du får ett erbjudande och kontrakt.

  • Vi kräver goda boendereferenser från tidigare hyresvärd. Det innebär att hyresbetalning ska ha skett i tid och inga återupprepade störningar ska ha förekommit.

  • Vi tillämpar regler mot trångboddhet för att förhindra osunda boendeförhållanden. Antal personer som ska bo i lägenheten måste vara rimligt i förhållande till lägenhetens planlösning och storlek.

bottom of page