top of page
Wave
Alla hyresgäster skall ha en trevlig social miljö och bo miljövänligt och hållbart under många år

Rökfritt boende

Det är ett rökfritt boende i hela fastigheten. Rökning är inte tillåten i eller omkring bostäder, på balkonger, i trapphus, entréer, loftgångar, på innergård, takterrass och garage. 

Sedumtak & Solceller på taket

Solcellerna bidrar till att minska behovet av el för driften av fastigheten och sedumtaket bidrar till att minska problem med stora regnmängder vilket ökar med den globala uppvärmningen.

Innergård & Takterrass

Innergården och takterrassen är tillskapade för att öka möjligheterna till en trevlig social samvaro för Alla hyresgäster. Att träffas och lära känna varandra bidrar till att det utvecklas en trevlig stämning. Det uppnår vi också genom att vi visar hänsyn till varandra och följer de "husregler" som alla förbinder sig att följa när man skriver kontrakt.

Kriterier vid uthyrning av bostad -

Som sökande finns det några kriterier som du behöver uppfylla.

 • Du måste vara 18 år och ha en total årsinkomst (före skatt) på minst 2,5 gånger årshyran. Är du ålderspensionär behöver din årsinkomst vara minst två gånger årshyran. Om du saknar upp till max 10 % av inkomstkravet för lägenheten kan du komplettera din ansökan med en borgensman. Se exempel nedan!

 • Vi godkänner studenter med fullt CSN som inkomst, men då behövs även en borgensman. Borgensmannen ska ha en årsinkomst som motsvarar 4 gånger årshyran. Det går bra att ha två borgensmän. Detta gäller för lägenheter på 1-2 rum och kök.

 • Du ska ha fast inkomst och vi godkänner bl a följande anställningsformer: tillsvidareanställning, projektanställning 
  och långtidsvikariat. Har du tidsbegränsad anställning ska inkomsten vara tryggad minst 6 månader framåt och kompletteras med borgensman.

 • Din inkomst behöver vara tryggad minst 6 månader efter tillträdesdatum och ska styrkas med anställningsintyg där din anställningsform framgår. Studenter skickar kopia på antagningsbeslut/beslut från CSN. Du behöver även komplettera din ansökan med de senaste tre lönespecifikationerna alternativt specifikation på utbetalning av inkomst vid CSN, pension eller liknande.

 • Vi kan komma att kräva familjebevis, ha det i beredskap om du accepterar lägenheten. Familjebevis beställs från Skatteverket.

Det här bör du känna till:

 • Vi förbehåller oss alltid rätten att välja hyresgäst.

 • Vi tar alltid en kreditupplysning och betalningsanmärkningar godkänns inte.

 • Vi kräver goda boendereferenser från tidigare hyresvärd. Det innebär att hyresbetalning ska ha skett i tid och inga återupprepade störningar ska ha förekommit.

 • Det ska under hela hyrestiden finnas en gällande hemförsäkring.

 • Vi tillämpar regler mot trångboddhet för att förhindra osunda boendeförhållanden. Antal personer som ska bo i lägenheten måste vara rimligt i förhållande till lägenhetens planlösning och storlek.

Hur räknar jag ut om jag har tillräckligt med inkomst?

Exempel: Söker du en lägenhet med en månadshyra på 8 000 kr behöver du ha minst 20 000 kr i månadslön. Är du ålderspensionär behöver din inkomst vara minst två gånger hyran, alltså 16 000 kr i månaden före skatt. Räcker det inte till så kan du bli godkänd med borgensman.
 

bottom of page